ALTUM

Firmaet vårt driver med prosjektering / PLC programmering og produksjon av maskiner og utstyr for utvinning av olje fra havbunnen og for maritim industri.

Vi fører også tilsyn med enkelte produksjonsprosesser.

Altum leverer også ulike typer skap og elektriske bryterbord, spesielt for eksplosjonsfarlige områder (ATEX, IECex).

Vi ser frem til samarbeid med dere.

Om firmaet

ALTUM bygger på flerårig erfaring av firmaets ansatte innen offshoreprosjekter. Vi deler gjerne denne kunnskapen og utfører et bredt omfang av tjenester innen bransjen vår.

Vi spesialiserer oss på levering av ferdige produkter og følgende tjenester beskrevet nedenfor.

ALTUM-team:

 • har vært engasjert i offshoreprosjekter i rundt om i verden. Vårt personell deltok i prosjekter gjennomført av store selskaper, som f.eks. Statoil, Exxon Mobil, BP, Total, Axess, ALPA, Palfinger, AXTech, National Oilwell Varco, Aker Solutions og andre
 • består av utdannede ingeniører og kvalifiserte produksjonsarbeidere
 • har stor erfaring innen prosjektering av maskiner for vertikal og horisontal transport, kraner, vinsjer og annet utstyr brukt for utvinning av olje og andre ressurser
 • fører tilsyn med produksjon av stålkonstruksjoner, montering av maskiner, hydraulisk og elektrisk anlegg, kontroll ved oppstart og overlevering av maskiner
 • arbeider i henhold til prosedyrer definert av klassifikasjonsselskaper og standarder, f.eks. NORSOK
 • er sertifisert i henhold til ATEX for å arbeide i eksplosjonsfarlige områder
 • følger strenge krav innen helse, miljø og sikkerhet

TILBUD

 • Prosjektering av maskiner, utstyr og systemer
  • 3D-modellering og koordinering
  • 2D-tegninger
  • styrkeberegninger
  • beregning av hydrauliske systemer
  • beregning og prosjektering av elektro-automatiske systemer
  • PLC programmering
  • utarbeidelse av dokumentasjon for klassifikasjonsselskaper
 • Kontroll og tilsyn
  • prefabrikkerte stålkonstruksjoner
  • montering av maskiner, hydraulisk og elektrisk anlegg
  • kontroll ved oppstart og overlevering
 • Produksjon av hele maskiner og utstyr
 • Reparasjon og ombygging av offshore-maskiner og utstyr
 • Produksjon og montering av elektriske fordelingsskap, både vanlige og eksplosjonssikre (Exe/d/e)

Alle våre installasjoner er inspisert og testet ved kvalitetskontroll i alle ledd av prosessen. For hvert prosjekt utarbeider vi dokumentasjon for utførelse og prøver (sertifikater for komponenter, tetthetsprøver, isolasjonsprøve, «looping test»).

Address

ALTUM Sp. z o.o.

ul. Bysewska 30
80-298 Gdańsk

Numer telefonu:
+48 506 355 706
+48 575 122 300

E-mail: office@e-altum.pl

Sent message

PFTM